Zarząd podał, że pozytywnie ocenia zwłaszcza tempo pozyskiwania lokalizacji abonamentowych w I kw. br.

"Do końca maja przedstawimy prognozę na cały rok. Chcemy też pokazać inwestorom, jak widzimy wybrane wskaźniki IMS w dłuższej perspektywie" - powiedział Kornacki, cytowany w komunikacie.

IMS odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,54 mln zł wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,02 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 8,8 mln zł rok wcześniej.

Wzrost kosztów w I kwartale wynika z realizowanej strategii zakładającej zwiększanie zespołów sprzedażowych i IT, oraz zwiększonych wydatków marketingowych - łącznie w I kwartale 2016 o 335 tys. zł wyższych niż w I kwartale 2015 r., tłumaczy spółka.

Od strony operacyjnej IMS realizuje strategię polegającą na szybkim zwiększaniu liczby obsługiwanych lokalizacji abonamentowych. W I kwartale generowały one 51% przychodów Grupy.

"Rozwój w zakresie lokalizacji abonamentowych jest podstawą naszej strategii. Umowy tego typu zapewniają nam stabilne i pewne przychody. Dlatego cieszy, że ten segment działalności rozwija się tak dobrze" - wskazał wiceprezes Piotr Bielawski.

Na koniec I kwartału IMS obsługiwał w modelu abonamentowym już 10 692 lokalizacji, czyli o 19% więcej niż przed rokiem. Liczba lokalizacji, w których spółka świadczy usługi audio i wideo wzrosła o 16% do 8.663. Dynamicznie rozwijają się usługi aroma - liczba lokalizacji wzrosła tutaj o 32% do 1 538.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)