"Zarząd IMS S.A. informuje, że biorąc pod uwagę stabilność działalności grupy kapitałowej IMS, w szczególności rosnące przychody abonamentowe, bardzo dobry standing finansowy Grupy oraz osiągane zgodnie z założeniami wyniki finansowe, podwyższa dwukrotnie od roku obrotowego 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy z dotychczasowych 30% do 60% osiąganego przez grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej" - czytamy w komunikacie.

Emitent wypłaca dywidendę konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym, podano także.

IMS podał w komunikacie, że dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. - 4 grosze, a za 2014 r. - 8 groszy na akcję. Spółka przeznaczyła w tych latach dla akcjonariuszy odpowiednio: 662 tys. zł, 1,327 mln zł i 2,664 zł.

"Cały czas inwestujemy w rozwój. Budujemy zespół, a także rozwijamy naszą ofertę technologiczną. Nie wykluczamy też przejęć. Jednak równocześnie nie rezygnujemy z wynagradzania akcjonariuszy, którzy zdecydowali się na inwestycję w naszą spółkę. Chcemy, żeby dywidenda nadal rosła z roku na rok" - powiedział wiceprezes Piotr Bielawski, cytowany w komunikacie.

Dotychczasowa polityka dywidendowa zakładała wypłatę co najmniej 30% osiąganego przez grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

W innym dzisiejszym komunikacie IMS poinformował, że zysku wypracowanego w 2015 roku będzie rekomendował na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zaplanowanym na 9 czerwca wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję zamiast zaproponowanych w lutym br. 0,15 zł na akcję.IMS odnotowało 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 5,51 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 6,4 mln zł wobec 4,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Najbliższe walne może też upoważnić zarząd do kolejnego buy-backu. Zgodnie ze zgłoszonym projektem uchwały, spółka będzie mogła przeznaczyć do 4 mln zł na zakup do 2 mln akcji, w przedziale cenowym 2,0-4,5 zł za akcję.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)