"Zarząd IMS SA informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobry standing finansowy grupy kapitałowej IMS oraz realizowane zgodnie z założeniami plany rozwoju spółki i grupy, będzie rekomendował na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (9 czerwca br.) wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na akcję (zamiast dotychczas proponowanych 0,15 zł na akcję)" - czytamy w komunikacie.

Nowa rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla akcjonariuszy kwoty 7 064 146,17 zł i blisko 3-krotny wzrost dywidendy na jedną akcję w stosunku do wypłaconej za rok 2014. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z dnia 16.05.2016 roku, to 9,1%, podano także.

Spółka podała, że liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2015 wynosi 30 713 679. Pozostałe 2 952 284 akcje są akcjami własnymi skupionymi w ramach przeprowadzonych skupów akcji własnych i nie uczestniczą w dywidendzie.

"W przypadku zakupu akcji własnych (maksymalnie do 2 mln sztuk) przez uprawnionych menedżerów, pracowników i współpracowników przed dniem dywidendy, kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy oraz liczba akcji objętych dywidendą może ulec zwiększeniu, bowiem intencją zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu utrzymania stałej wartości w wysokości 0,23 zł na akcję za 2015 rok"- podsumowano w informacji.

Pod koniec lutego br. zarząd grupy IMS zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,61 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 15 groszy na akcję, czyli o 88% więcej niż przed rokiem.

W 2015 r. skonsolidowany zysk Grupy IMS wzrósł o 24,5% do 6,85 mln zł. Równocześnie jednostkowy zysk IMS S.A. (z którego wypłaca się dywidendę) wyniósł 6,34 mln zł i był o ok. 35% wyższy niż przed rokiem.

Spółka tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzą 3 podmioty bezpośrednio zależne. Grupa IMS jest dostawcą wyspecjalizowanych usług z zakresu marketingu sensorycznego w miejscu sprzedaży. Działania grupy skupiają się w trzech głównych obszarach marketingu sensorycznego: audiomarketingu (przygotowanie i emisja formatów muzycznych oraz produkcja i emisja reklam dźwiękowych), wideomarketingu (produkcja i emisja przekazów reklamowych na ekranach plazmowych) oraz aromamarketingu (dobór i dystrybucja kompozycji zapachowych).

(ISBnews)