„Zarząd przedstawił tę rekomendację do oceny rady nadzorczej spółki. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki" – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)