"Podjęcie uchwały w tej sprawie stanowi punkt 13 porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen S.A., zwołanego na dzień 3 czerwca 2016 roku" - czytamy w komunikacie. 

Wcześniejszy projekt uchwały ws. dywidendy zakłada, że akcjonariusze PKN Orlen będą decydować o przeznaczeniu na dywidendę 855,42 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję.

Dzień dywidendy ma być ustalony na 15 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2016 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)