Wcześniejszy wykup obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu. Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych. Podstawą prawną wcześniejszego wykupu obligacji są warunki emisji" - czytamy w komunikacie.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała dziś na rynku głównym GPW.

(ISBnews)