"Wolumen sprzedaży detalicznej do odbiorców finalnych wyniósł 14,3 TWh (13 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.)" - czytamy w komunikacie.

Wolumen dystrybuowanej energii wyniósł 11,5 TWh (11,1 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.), podano również.

"Informacje o zrealizowanej przez PGE średniej cenie hurtowej energii elektrycznej będą przekazywane do publicznej wiadomości po zakończeniu kwartału. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i nie były przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta" - zaznaczono w informacji.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)