"Zarząd Alior Bank S.A. niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2016 r. powziął informację o decyzjach Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 maja 2016 r. wyrażających zgodę na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II Banku:

(i) kwoty 150 000 000 zł, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu przeprowadzonej przez bank w dniu 27 kwietnia 2016 r. emisji obligacji podporządkowanych serii P1A o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na okres 6 lat;

(ii) kwoty 70 000 000 zł, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu przeprowadzonej przez bank w dniu 29 kwietnia 2016 r. emisji obligacji podporządkowanych serii P1B o wartości nominalnej 1 000 zł każda, na okres 8 lat" - czytamy w komunikacie.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)