"Na posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 roku rada nadzorcza spółki dokonała następujących zmian w składzie zarządu spółki:

- odwołała wiceprezesa zarządu pana Andrzeja Skolmowskiego ze składu zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia;

- powołała w skład zarządu pana Pawła Andrzeja Łapińskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia" - czytamy w komunikacie.

RN powierzyła także funkcje wiceprezesów dotychczasowym członkom zarządu spółki: Tomaszowi Hincowi i Józefowi Rojkowi.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)