"Wypracowany za rok 2015 zysk netto w wysokości: 2 497 836,25 zł, przeznaczyć w kwocie 1 267 665,80 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,10 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd zaproponował przeznaczenie pozostałej kwoty 1,23 mln zł na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy zaproponowano na 1 września, a dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Wojasa zdecydowali o przeznaczeniu 3,8 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,3 zł na akcję.

Wojas odnotował 3,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 8,9 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 25 mln zł wobec 7,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2015 r. spółka odnotowała 213,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)