Erbud odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 367,98 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 336,24 mln zł rok wcześniej.

(ISBnews)