"Liczba akcji objętych dywidendą 31,610,000; kwota dywidendy na akcję EUR 0.10; dzień dywidendy 31 maj; wypłata dywidendy do 23 czerwca" – czytamy w komunikacie.

City Service świadczy usługi zarządzania nieruchomościami w krajach nadbałtyckich i Europie Środkowo-Wschodniej. W 2012 roku sfinalizowało transakcję nabycia od Skarbu Państwa 100% udziałów w polskiej spółce Zespół Zarządców Nieruchomości WAM. Spółka koncentruje się na usługach związanych z zarządzaniem obiektami handlowymi i przemysłowymi oraz obiektami użyteczności publicznej, usługach utrzymania czystości i pozostałą działalnością związaną z zarządzaniem nieruchomościami jak. ochrona, remonty budynków, czy  zarządzanie wierzytelnościami.

Od czerwca 2007 r. akcje spółki notowane są na giełdzie w Wilnie, a od listopada 2015 r. również na GPW w Warszawie.

(ISBnews)