"Zarząd spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 28 czerwca 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy - na dzień 12 lipca 2016 roku" – czytamy w komunikacie.

"Jednocześnie zarząd spółki […] podjął uchwałę w sprawie przedłożenia walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki rekomendacji wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 9 311 252,40 zł, tj. 0,40 zł na 1 akcję" - podano również.

Zarząd spółki proponuje ustalić dzień ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 28 czerwca 2016 roku, a dzień wypłaty zaliczki - na 5 lipca 2016 roku.

Oba wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę nadzorczą.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka w 2015 r. sprzedała 611 mieszkań, tj. o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Jest notowana na GPW od marca 2016 r.

(ISBnews)