"1. Zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 [...] w kwocie 5 948 796,35 zł [ZWZ postanawia] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;
2. ustalić wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł tj. kwotę 0,33 zł na 1 akcję;
3. dywidenda zostanie wypłacona:
- z zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 5 948 796,35 zł,
- z kapitału zapasowego spółki w kwocie 4 796 003,65 zł,
4. ustalić dzień dywidendy na dzień 09.08.2016r.,
5. ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 25.08.2016r." - czytamy w projekcie.

W ub.r. akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję.

Grupa Rawlplug (wcześniej Koelner) to międzynarodowy holding, skupiający zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne z 16 krajów świata. Zasięg dystrybucji produktów oferowanych przez Grupę obejmuje około 72 państwa znajdujące się na 4 kontynentach. Grupa zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody Rawlplug sięgnęły 672,7 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)