Walne postanowiło zysk za ubiegły rok w kwocie 24 087 801,60 zł podzielić w ten sposób, że:
- kwotę 16 957 000 zł to jest kwotę 1 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- kwotę 7 130 801,60 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podano w uchwałach.

Dzień dywidendy ustalono na 20 września br., a termin wypłaty na 5 października br.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)