"Zarząd spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,92 zł na jedną akcję, tj. kwotę 1 720 179 962,68 zł" - czytamy w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy to 23 września, a proponowany dzień wypłaty dywidendy to 14 października 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu 1,46 mld zł na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,78 zł na akcję.

W 2015 r. spółka miała 3 032 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 638 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 768 mln zł wobec 5 453 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)