"Uchwala się co następuje: Zysk netto za rok obrotowy spółki od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 26 584 891,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej.

(ISBnews)