"Celem ponownego uruchomienia projektu jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej o mocy 1000 MW" – czytamy w komunikacie.

Równolegle spółka podejmie działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego lub współinwestora, którego zaangażowanie jest konieczne ze względu na skalę inwestycji, i wypracowania rekomendowanej struktury finansowania projektu.

Energa podkreśla, że projekt Ostrołęki C wpisuje się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju.

"Otoczenie regulacyjne i polityka energetyczna państwa ma zasadnicze znaczenie dla rentowności produkcji energii w długim okresie oraz dla finansowania samych inwestycji. Dlatego plan budowy nowych mocy powinien być spójny z polityką energetyczną Polski, której podstawą przez długie lata pozostanie węgiel. Przygotowywane obecnie przez rząd zmiany regulacyjne zmierzają w kierunku stworzenia takich mechanizmów, które wspierać będą inwestycje w wysokosprawną energetykę konwencjonalną. Wśród kluczowych rozwiązań, które dadzą szanse na realizację rentownych przedsięwzięć w tym obszarze, znajdują się m.in. rynek mocy i kontrakty różnicowe" – powiedział prezes Energi Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.

Wcześniej w maju wiceprezes Energi informował, że spółka rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia.

W kwietniu minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że Energa będzie kontynuować rozbudowę elektrowni w Ostrołęce, ponieważ jej stara część zakończy okres sprawności w ciągu 10 lat.

W połowie marca członkowie zarządu Energi poinformowali, że spółka jest zainteresowana budową bloku C w Elektrowni Ostrołęka i prowadzi analizy w tej sprawie. Wskazali wtedy, że spółka rozważa różne warianty mocy bloku C, w tym 1000 MW i 2 razy po 500 MW. Energa brała pod uwagę zarówno samodzielną realizację inwestycji, jak i udział partnera z zaangażowaniem do 50%.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)