"Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 841 165 914,38 zł dzieli się, w następujący sposób: 1) dywidenda dla akcjonariuszy - 202 892 885,86 zł, to jest 0,49 zł na akcję, 2) kapitał rezerwowy - 570 979 755,36 zł, 3) kapitał zapasowy - 67 293 273,16 zł" – czytamy w projekcie uchwały.

Ustala się dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2016 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2016 roku, podano również.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)