"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1 767 999 316,86 zł w następujący sposób:

1. kwotę 1 720 179 962,68 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,92 zł na jedną akcję spółki,

2. pozostałą kwotę, to jest 47 819 354,18 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy zaproponowano na 23 września, a dzień wypłaty dywidendy na 14 października 2016 r.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu 1,46 mld zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,78 zł na akcję

W 2015 r. PGE miała 3 032 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 638 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)