Spółka krótko- i średnioterminowo skupi się na pracach w rejonie Satu Mare, w tym na koncesji Moftinu.

"Odkrycie gazu na obszarze Moftinu, przy 10,9 Bcfe zasobów 2C skorygowanych co do ryzyka, powinno zapewnić produkcję i cash flow w 2017 r." - czytamy w prezentacji.

Spółka rozważa obecnie różne możliwości finansowania prac w rejonie Satu Mare, w tym pozyskanie inwestora w ramach joint venture.

Serinus spodziewa się, że produkcja mogłaby rozpocząć się II połowie 2017 r. Odwierty i prace konstrukcyjne powinny zająć 12 miesięcy po uzyskaniu pozwoleń dla fazy III, podano.

W pierwszym etapie produkcja szacowana jest na 13 MMcf/dzień (2,165 boe/dzień).

Całkowity capex to czasu uzyskania pierwszej produkcji spółka szacuje na 13 mln USD.

"Rozwój Moftinu zwiększy produkcję WI o 175% w 2017 r." - czytamy także w prezentacji.

Serinus oczekuje, że przepływy pieniężne z tej operacje zapewnią finansowanie kolejnych prac poszukiwawczo-wydobywczych.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)