"Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. postanawia zysk netto w kwocie 14 591 395,93 złotych wypracowany za rok obrotowy 2015 podzielić w następujący sposób:
- kwotę 11 987 460 zł przekazać na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje dywidendę w wysokości 45 groszy na 1 akcję, na
zasadach określonych w ustępie II. poniżej,
- kwotę 2 603 935,93 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach
II. Zwyczajne walne zgromadzenie Introl S.A. ustala:
- dzień dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r.
- dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2016 r." - czytamy w przyjętej uchwale.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)