"W ramach realizacji trzeciej fazy przyjmowania zapisów trwającej od dnia 13 maja 2016 r. do dnia 30 maja 2016 r. włącznie, zawarte zostały […] transakcje nabycia na łączną liczbę 1 485 067 akcji zwykłych na okaziciela spółki Rovese" - podano w informacji.

Pod koniec marca FTF Galleon, należący do Michała Sołowowa, ogłosił wezwanie na 57 442 618 akcji Rovese, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym, po 2,61 zł za sztukę.

Przed wezwaniem wzywający wraz z podmiotem dominującym posiadał 804 987 691 akcji Rovese, uprawniających do wykonywania 99,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przedmiotem działalności grupy Rovese jest przede wszystkim produkcja i dystrybucja wyrobów wykończeniowych i wyposażenia łazienek (ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych, kabin prysznicowych, wanien i brodzików akrylowych, mebli łazienkowych). Od 1998 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)