"Zwyczajne walne zgromadzenie MCI Capital S.A. postanawia, iż zysk netto spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 121 463 237,97 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie.

W marcu spółka podawała, że zamierza przeznaczać min. 2% wartości aktywów netto (NAV) na buy-back lub dywidendę począwszy od 2018 r.

MCI Capital jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)