"Walne zgromadzenie spółki postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 r. w kwocie: 4 909 535,65 zł przeznaczyć w całości na
kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w przyjętej uchwale.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)