"Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczona została kwota 15 374 230,80 zł, tj.

a) cały wypracowany w 2015 roku zysk w wysokości 11 397 120,34 zł oraz

b) kwota 3 977 110,46 zł pochodząca z kapitału zapasowego spółki Erbud SA"- czytamy w komunikacie.

Zysk przeznaczony do wypłaty tytułem dywidendy wyniósł 1,20 zł na każdą akcję uprawniającą do udziału w dywidendzie. Do dywidendy uprawnionych było 12 811 859 akcji, podano także.

Erbud podał, że lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok 2015 ustalona została na 17 maja 2016 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)