"Skup ma na celu dystrybucję pomiędzy akcjonariuszy środków pochodzących z zysku spółki, a także wolnych środków zgromadzonych na kapitałach własnych spółki, które nie są niezbędne do działalności spółki" – czytamy w komunikacie.

Realizacja skupu jest uzależniona od pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia, które zostało zwołane na 10 czerwca 2016 r.

"Spółka zamierza nabywać akcje własne zasadniczo w drodze jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia skierowane będą do wszystkich akcjonariuszy choć niewykluczone jest również ogłoszenie publicznego wezwania na sprzedaż akcji" - czytamy dalej.

Zgodnie z zamiarem zarządu skup ma być przeprowadzony w transzach, w odstępach co najmniej 60-dniowych, z których żadna nie przekroczy akcji dających prawo do 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W pierwszej kolejności planowane jest nabycie nie więcej niż 3 608 317 akcji własnych w ramach skupu pochodzącego ze środków pochodzących z zysku spółki.

"Wynagrodzenie za nabycie powyższych akcji nastąpi z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy i które pochodzić będą:

a) w wysokości 55 516 805,59 złotych z kapitału rezerwowego który zostanie utworzony z zysku za rok 2015, pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez walnego zgromadzenie spółki w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;

b) w wysokości 2 216 274,41 złotych z kapitału rezerwowego, który pod warunkiem podjęcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie spółki zostanie utworzony na cele skupu akcji poprzez przelanie ww. kwoty z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku spółki w latach poprzednich" - podano także.

Kolejne transze skupu będą sfinansowane z kapitałów własnych Altus TFI.

Spółka planuje rozpoczęcie skupu niezwłocznie po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych spółki.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)