Publiczna debata na temat skrócenia tygodniowego czasu pracy przetoczyła się przez wiele europejskich państw, między innymi Francję, Holandię i Niemcy - pisze quartz.com. Wiele wskazuje na to, że technologiczny postęp w przeszłości dokonał się właśnie na skutek skrócenia tygodniowego czasu pracy z 60 (obowiązywał jeszcze w latach 70. XIX wieku) do 40 godzin (od lat 30. XX wieku) w USA. Pomiędzy 2000 a 2014 rokiem średnia długość czasu pracy w Korei Południowej spadła natomiast z 48 do 41 godzin.

Średnia długość czasu pracy znacznie waha się w poszczególnych krajach. Według OECD najwięcej pracują Meksykanie (średnia 42,85 godziny), Koreańczycy z Południa (40,85) oraz Rosjanie (38,17). Najmniej z kolei Niemcy (26,37), Francuzi (28,33) oraz Brytyjczycy (32,25). Widzimy więc wyraźnie, że długi czas spędzony w pracy nie koreluje z poziomem rozwoju gospodarczego państw, a wręcz przeciwnie.

Znacznie pracowitsze od społeczeństw zachodniej Europy jest amerykańskie (średni tygodniowy czas pracy – 43,40). Z czego to wynika? Przede wszystkim z dominujących tam wartości. Ciężka praca jest jedną z największych amerykańskich cnót. Poświęcanie całego życia karierze jest z kolei zazwyczaj krytykowane w Europie Zachodniej.

- Myślę, że pracowitość Amerykanów to pochodna występujących w USA nierówności, charakteru służby zdrowia oraz wyraźnego spadku wynagrodzeń oraz benefitów przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze – mówi Lonnie Golden, ekonomista Pennsylvania State University. Dodatkowym czynnikiem wydłużającym czas pracy Amerykanów są występujące tam bardzo duże nierówności klasowe oraz słabość związków zawodowych.

Tymczasem badania udowadniają, że skrócenie czasu pracy pozytywnie wpływa na zdrowie i produktywność pracowników. Przykładem może być Szwecja, która testowała skuteczność tego rozwiązania. Próby okazały się sukcesem, więc kraj ten zaczyna skracać średni czas pracy.

Inne z badań pokazało z kolei, że osoby w wieku powyżej 40 lat są najbardziej produktywne, jeśli pracują na część etatu. Według badaczy z Uniwersytetu w Melbourne osoby w tym wieku powinny pracować trzy razy dziennie. Najlepsze wyniki w zakresie zdolności poznawczych wykazali uczestnicy badania, którzy pracowali w zakresie 25-30 godzin tygodniowo.

>>> Czytaj też: Rynek pracownika w Polsce. Bezrobocie spadło do 9,2 proc.