Obligacje serii BGK0219S011A banku BGK zadebiutują na Catalyst w czwartekWarszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Obligacje serii BGK0219S011A wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) o łącznej wartości nominalnej 1 392 mln zł będą notowane w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst od czwartku, 9 czerwca 2016 r., podała giełda.

Do obrotu zostało dopuszczonych 1 392 000 obligacji na okaziciela serii BGK0219S011A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, podano w uchwale.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.

(ISBnews)