"7 czerwca 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę 12 378 931,16 zł, tj. 1,24 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze ustalili dzień dywidendy na 15 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2016 r.

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 983 009 akcji, podano także.

W ub.r. akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję.

W 2015 r. Elektrotim odnotował 20,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,07 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 13,83 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 353 mln zł mln zł w 2015 r.

(ISBnews)