"W dniu 7 czerwca 2016 r. rada nadzorcza emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wiceprezesa zarządu pana Jacka Czerwonki ze składu zarządu spółki z dniem pojęcia uchwały" - czytamy w komunikacie.

RN nie podała powodów odwołania.

Jacek Czerwonka został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych Polimeksu-Mostostalu w lutym 2015 r.

Polimex-Mostostal to grupa budowlana, notowana na rynku głównym GPW od października 1997 r. W 2015 r. miała 2 548,58 mln zł skonsolidowanych przychodów.