Kwotę 10,32 mln zł przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Zwyczajne walne zgromadzenia ustaliło też dzień dywidendy na 8 lipca 2016 roku, a termin wypłaty na 22 lipca 2016 roku. Dywidendą objętych zostało 13 194 621 akcji spółki.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)