"Należycie subskrybowanych i opłaconych zostało 56 550 249 akcji oferowanych. W trakcie subskrypcji zostało złożonych 3 973 zapisów w wykonaniu prawa poboru na 56 037 229 akcje oferowane oraz 665 zapisów dodatkowych na 33 183.550 akcje oferowane. Stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 98,5%" – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym dokonano przydziału 56 550 249 akcji oferowanych, co oznacza, że przydziałem zostały objęte wszystkie akcje oferowane w ramach emisji, zaznaczono również.

Na początku maja akcjonariusze Alior Banku zatwierdzili emisję nowych akcji o wartości do 2,2 mld zł. Cena emisyjna została ustalona na 38,90 zł. Celem emisji było przede wszystkim sfinansowanie zakupu wydzielonej części Banku BPH.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)