"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez PCC Exol SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, emitowanych w ramach I programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 zł" – czytamy w komunikacie.

Oferującym jest Dom Maklerski BDM.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)