"Zgodnie z treścią uchwały zysk netto Impel S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku w wysokości 21 314 322,52 złotych, w następujący sposób:

a) kwotę 12 865 177,00 złotych to jest 1,00 złotych na każdą akcję – na wypłatę dywidendy,

b) kwotę 8 449 145,52 złotych - na kapitał rezerwowy" – czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został ustalony na 4 lipca a dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2016 r.

Zarząd Impela rekomendował walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy z zysku za 2015 r.

Impel odnotował 22,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,45 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 21,31 mln zł wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Impela zdecydowali o przeznaczeniu 19,3 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości tj. 1,5 zł na jedną akcję.

Grupa Impel jest czołowym w Polsce dostawcą usług (m.in. utrzymania porządku i czystości, ochrony mienia, usług finansowych) dla instytucji i przedsiębiorstw.

(ISBnews)