"Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: "E-2 Wymiana prostowników wraz z systemem wentylacji oraz rozdzielnicy OSR23/2" w Oczyszczalni Elektrolitu Wydziału P-27 Huty Miedzi Głogów" - czytamy w komunikacie.

Strony ustaliły termin zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy na dzień 10.01.2017 r. Podpisana umowa jest kolejną z tym samym zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych spółki. Łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 11,69 mln zł netto, podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)