„Cena nabycia wyżej wymienionych aktywów wynosi 17 220 000,00 zł brutto. W wyniku nabycia […] aktywów bilans Hyperion nie zostanie obciążony dodatkowymi zobowiązaniami, a finansowanie transakcji zostanie zrealizowane z podwyższenia kapitału akcyjnego Hyperion. Planowane podwyższenie odbędzie się poprzez emisję 3 500 000 akcji spółki po 4 zł za 1 akcję" – czytamy w komunikacie.

Na nabyte środki trwałe w postaci sieci telekomunikacyjnych składają się zbiory rzeczy stanowiących integralną całość w postaci kompletnych i funkcjonujących łączy telekomunikacyjnych. Hyperion planuje osiągać zysk EBITDA z eksploatacji wyżej wymienionych aktywów przekraczający 4 mln zł w skali roku. Nabyte sieci obsługują ponad 17 tys. abonentów ze średnim ARPU przekraczającym 30 zł/miesiąc, podano również.

„Średnioterminowym celem transakcji jest integracja z siecią telekomunikacyjną Hyperion oraz rozwój usług w oparciu o rozbudowę i unowocześnienie istniejącej infrastruktury m.in. z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2015-2020 (1 120 000 000 euro na rozbudowę sieci ostatniej mili)" – czytamy dalej.

Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.

(ISBnews)