"Zwyczajne walne zgromadzenie Gino Rossi S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie: 5 015 848,12 zł, na pokrycie strat lat ubiegłych" - czytamy w przyjętej uchwale.

Gino Rossi odnotowało 5,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 5,64 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 5,02 mln zł wobec 5,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

(ISBnews)