"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę (uchwała nr 6b) aby zysk spółki za rok 2015 w wysokości 35 161 377,61 złotych przeznaczyć:

- w kwocie 17 475 846,32 złotych (tj. 0,34 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 17 685 531,29 złotych na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 24 czerwca a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca 2016 r.

Podjęta uchwała jest zgodna z propozycją zarządu. Nie podjęto natomiast uchwały proponowanej przez akcjonariusza, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, która zakładała wypłatę 34,95 mln zł (0,68 zł na akcję) w formie dywidendy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Trakcji PRKII w 2015 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)