"Transakcja zostanie sfinalizowana w II kwartale 2016 r. mBank będzie jednym z beneficjantów transakcji" – czytamy w komunikacie.

Ponadto, na skutek zmiany warunków transakcji w zakresie sposobu jej rozliczenia płatność typu "earn-out" została zastąpiona przez zwiększenie kwoty płatnej w gotówce w II kwartale 2016 oraz odroczoną kwotę płatną w gotówce w II kwartale 2019 r., podano również.

"Łączna wysokość odroczonej płatności przypadająca na wszystkich uczestników transakcji wyniesie 1,12 mld euro, z czego na bank przypada udział wynoszący 0,3582436136% tej kwoty. Odroczona płatność może zostać skorygowana w przypadku, gdy w okresie poprzedzającym termin wypłaty przestanie istnieć któryś z podmiotów uprawnionych do otrzymania tej płatności lub w przypadku, gdy organ reprezentujący członków Visa Europe (Visa Europe Member Representative) uzna za zasadne zatrzymanie części gotówki w celu ochrony wartości akcyjnego komponentu rozliczenia transakcji" – czytamy dalej.

Uprzywilejowane akcje Visa Inc. serii C (Preferred Stock) będą konwertowane na akcje zwykłe Visa Inc. Konwersja wszystkich akcji preferowanych nastąpi najpóźniej w 2028 r. Obecny współczynnik konwersji akcji preferowanych na akcje zwykłe wynosi 13,952. Może on ulegać zmniejszeniu w okresie do 2028 r., co jest uzależnione od odszkodowań wypłacanych przez Visa w tym okresie, podano w informacji.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)