"16 czerwca 2016 roku zwyczajne walne zgromadzenie banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 rok:

1) kwotę 2 283 489 295,80 zł z zysku netto banku za 2015 r. przeznacza się na dywidendę,

2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,70 zł, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,7% zysku netto banku za 2015r.,

3) na dzień ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 262 470 034 akcji,

4) dzień dywidendy został wyznaczony na 22 czerwca 2016 roku, dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 6 lipca 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

Bank Pekao miał 2 292,5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 roku wobec 2 714,7 mln zł rok wcześniej.

Z zysku za 2014 r. na dywidendę przeznaczono 2 625 mln zł, co dało wypłatę wysokości 10 zł na akcję.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)