ZWZ ustaliło jako dzień dywidendy 20 lipca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 września 2016 r., czytamy w komunikacie.

Orion Investment odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,53 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 4,94 mln zł wobec 8,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)