"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 2 076 000,00 zł tj. 0,03 zł brutto na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 69 200 000 akcji. Zwyczajne walne zgromadzenie emitenta ustaliło dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 30 września 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

W połowie maja zarząd JHM Development zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1,38 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 3,04 mln zł, co miało dać wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję oraz przeznaczenie pozostałej kwoty (1,66 mln zł) na kapitał zapasowy.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)