"Zarząd Torpol S.A. informuje, iż [...] zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 wynoszący 32 001 512,49 zł zostanie przeznaczony na:
1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 16 152 212,49 zł oraz
2. wypłatę dywidendy - kwota 15 849 300,00 zł tj. 0,69 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dywidendy będzie wypłacona w dwóch ratach w wysokości odpowiednio: 0,35 zł oraz 0,34 zł na jedną akcję w następujących terminach: pierwsza rata w dniu 30 września 2016 r., natomiast druga rata w dniu 30 listopada 2016 r.

"Ponadto zwyczajne walne zgromadzenie Torpol ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 r. (dzień dywidendy) ustala się na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia ww. uchwały" - podano także. 

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238,24 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)