Zysk operacyjny wyniósł 15,95 mln zł wobec 30,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 109,86 mln zł w r.obr. 2015/2016 wobec 2 246,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2015/2016 wyniósł 9,65 mln zł wobec 13,37 mln zł zysku rok wcześniej.

"W minionym roku grupa kapitałowa wypracowała przychody na poziomie 2,1 mld zł (spadek o 6,1%), zysk na sprzedaży wyniósł 180 mln zł (wzrost o 5,6%). Zwiększone koszty sprzedaży, związane przede wszystkim z inwestycjami, wpłynęły na obniżenie zysku netto do poziomu 12 mln zł (wobec 20,3 mln zł rok wcześniej)" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)