"Wartość naszego portfela zleceń wynosi obecnie ok. 0,6 mld zł netto. Czekamy na kolejne pozytywne dla nas rozstrzygnięcia [w przetargach]" - powiedział Grabowski, cytowany w komunikacie.

Torpol uczestniczy obecnie w ponad 30 otwartych postępowaniach przetargowych na roboty kolejowe w Polsce o łącznej szacunkowej wartości przekraczającej nawet 15 mld zł. W ramach tych i kolejnych postępowań chce pozyskać do realizacji zadania za co najmniej 3,5-4 mld zł na lata 2017-2019. Spółka bierze udział praktycznie we wszystkich przetargach na inwestycje infrastrukturalne w ramach Krajowego Programu Kolejowego, w różnych konfiguracjach - samodzielnie i w konsorcjach.

Ostatnio oferta Torpolu o wartości 51 mln zł netto (ok. 62,7 mln zł brutto) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 18 na odcinku Kutno - Toruń Główny okazała się najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK. Termin realizacji prac ustalono na 30 listopada 2017 r.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 238 mln zł mln zł w 2015 roku.

(ISBnews)