"Przedmiotem zawartej umowy sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona w Wilkowicach zabudowana halą produkcyjno-magazynową" - czytamy w komunikacie.

Nieruchomość została sprzedana za cenę netto 5 324 656 euro powiększoną o podatek VAT w kwocie 5 380 591,51 zł Cena sprzedaży została zapłacona w dniu podpisania umowy, podano także.

W listopadzie ub.r. P.A. Nova podpisała list intencyjny z Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S. á r.l., w którym obie strony oświadczyły, że są zainteresowane zawarciem umowy sprzedaży pakietu trzech nieruchomości przemysłowych o łącznej powierzchni najmu ok. 18 tys. m2, które zostały zrealizowane w ramach grupy kapitałowej P.A. Nova w 2014 i 2015 roku. Nabywcą nieruchomości miał zostać jeden z podmiotów wskazanych przez spółkę partnerską Exeter Property Group i GIC.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)