"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki, na mocy przedmiotowej uchwały, ustaliło dzień dywidendy na dzień 17 sierpnia 2016 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

W dywidendzie uczestniczą 46 722 747 akcje spółki.

W ub.r. akcjonariusze PHN zdecydowali o przeznaczeniu 60,66 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 1,3 zł na akcję.

PHN odnotował 49,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 48,5 mln zł wobec 120,8 mln zł zysku rok wcześniej.

PHN jest spółką holdingową do której należą m.in. Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo, Dalmor, Agroman i Wrocławskie Centrum Prasowe. PHN zadebiutował na warszawskiej giełdzie w lutym 2013 r.

(ISBnews)