"FIZ stanowić będzie w Grupie Paged wyodrębniony podmiot dedykowany do przyszłej działalności inwestycyjnej Grupy" – czytamy w komunikacie.

Pierwszym krokiem w tym kierunku było przeniesienie własności pakietu 62,01% akcji Sklejka Pisz na Kinglet 3 - spółkę w 100% zależną od Pagedu. W ramach tej transakcji Paged objął nowe udziały w Kinglet w zamian za wniesienie akcji Sklejka-Pisz.

"Pakiet 20% akcji Sklejka Pisz nie był przedmiotem aportu do Kinglet, gdyż akcje te stanowią zabezpieczenie spłaty obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 r. i ich zbywalność jest ograniczona" - podano także.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)