"Walne zgromadzenie niniejszym postanawia:
- przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 13 721 654,78 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki,
- użyć kapitał zapasowy spółki poprzez przeznaczenie kwoty 22 027 414,72 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w uchwale. 

"Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 35 749 069,50 zł co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,75 zł" - podano także.

Jak podała spółka do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 14 lipca 2016 roku.

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 2 sierpnia 2016 roku.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)